— Oralna hirurgija —

» rutinsko i komplikovano vadjenje zuba
» vadjenje impaktiranih zuba
» apikotomija
» resekcija korenova
» incizija


Oralna hirurgija je grana stomatlogije, koja se sastoji se od niza hirurških zahvata sa svrhom poboljšanja nepovoljnih anatomskih i bioloških situacija.

Sve intervencije se rade u lokalnoj anesteziji i potpuno su bezbolne.